SSR32-12 Voltage Regulator. 1/3PH120/600V 139V

CHF3,038.00

1/3PH120/600V 139V
15017
New